Voorbeelden van coachingstrajecten

  • Sollicitatie perikelen: gericht werken aan het vinden van dè baan waar jij voldoening uit haalt en goed van kan leven.
  • Studeren blijkt lastiger (of langer) dan verwacht; zo ga je verder met een goed gevoel!
  • Je hebt een kind met een beperking; hoe je er voor zorgt dat je  gezin optimaal draait en ieder de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft (jezelf inclusief)!
  • Omgaan met een beperking; een beperking is tenslotte pas een beperking als jij het toe laat een beperking te zijn!
  • Iemand die dicht bij je staat is ernstig ziek; Zo sla jij je er doorheen. Concrete handvatten om het voor iedereen tot een waardevolle periode te maken, ondanks het verdriet.
  • Meer of weer genieten van en met je gezin!
  • Coaching bij effectief communiceren in relaties. met deze begeleiding leer je conflicten te doorgronden, op te lossen en voorkomen. Eventueel is begeleiding door middel van Whats app ook mogelijk! Je krijgt dus hulp wanneer je dit echt nodig hebt!
  • Omgaan met verlies en rouw.

Wat brengt het en wat kost het?

Coaching:

Wat is het behalen van je doel(en) jou waard? Welke kosten en frustraties bespaar je als jij jouw doel met mijn hulp behaald hebt? Wat je leert in mijn coaching, is het oplossingsgericht en doelgericht werken en vooral denken. Hier heb je de rest van je leven profijt van. Veel mensen zijn in staat na een traject op dezelfde manier, zelfstandig middels deze methode te bereiken waar ze naar verlangen. Omdat de coaching maatwerk is, is het tarief ook maatwerk. Bedenk dat het je een stuk ontwikkeling brengt waar je de rest van je leven profijt van kan hebben.

Coaching/begeleiding individueel met een zorgvraag:

Indien er sprake is van zorg, dan kan de coaching onder begeleiding individueel vallen en kan het mogelijk vanuit het PGB (persoonsgebonden budget vanuit gemeente of WLZ, wet langdurige zorg) betaald worden. In dat geval betaal je geen BTW en zijn de tarieven dus lager. Er moet dan wel een overeenkomst getekend worden en er zijn in dit geval wekelijks begeleidingsmomenten van minimaal 1 uur per keer.

Integer en discreet

Ik heb absolute geheimhoudingsplicht wat betreft mijn werkzaamheden. Informatie wordt uitsluitend op verzoek en met schriftelijke toestemming van de klant gedeeld met derden.

Ik kom aan huis in een gewone personenauto zonder reclame en draag geen bedrijfskleding. In overleg en op verzoek is het mogelijk coachingsgesprekken bij mij op locatie te voeren.
Vraag gerust naar de mogelijkheden.